26 Mar 2019

W najbliższy czwartek, tj. 28 marca br. o godz. 16.30. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej. O czym będzie? Między innymi o stanie dróg miejskich, bazie sportowej i rekreacyjnej, działalności MOPS-u w bieżącym roku, inicjatywach obywatelskich etc. Radni podejmą także uchwałę wspierającą uruchomienie oddziału radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim.

Dokładny porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
3. Plan działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie na rok 2019.
4. Informacja o stanie technicznym infrastruktury drogowej (drogi, oznakowania, chodniki).
5. Informacja o stanie technicznym bazy sportowej i rekreacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów".
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym w m. Zawidów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulic Dębowej, Bukowej, Skłodowskiej o zorganizowanie spotkania dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości i zarzutów mieszkańców związanych z budową wieży o konstrukcji stalowej kratowej na działce nr 165/7, AM-4 Obr. I Zawidów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim.
12. Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!