25 Cze 2019

Dzisiaj tj. 25. czerwca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej UM w Zawidowie odbędzie się sesja RM w Zawidowie, podczas której radni pochylą się nad raportem o stanie Gminy za 2018 rok. Radni zdecydują także, czy udzielą burmistrzowi miasta wotum zaufania.

Pełen porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
3. Raport o stanie gminy Zawidów za rok 2018:
a) przedstawienie raportu,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2018:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2018 r.,
b) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2018,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2018,
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2018,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2018,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!