05 Lip 2012

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zapraszają do skorzystania z oferty Funduszy Pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.


KTO MOŻE WNIOSOWAĆ?
Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie powiatu zgorzeleckiego. Małe przedsiębiorstwo jest rozumiane jako podmiot zatrudniający mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lubi całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. PRZEZNACZENIE: pożyczki przeznaczone są na cele obrotowe i inwestycyjne związane z bieżącą działalnością:
•    zakup środków trwałych,
•    towarów handlowych, surowców, materiałów,
•    modernizacja przedsiębiorstwa,
•    wykupienie lokalu itp.

Ze środków pochodzących z pożyczki nie mogą być finansowane wydatki o charakterze konsumpcyjnym.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK:

- Maksymalna kwota pożyczki - 120 000 zł
- Maksymalny okres udzielenia pożyczki - 60 miesięcy (5 lat)
- Istnieje możliwość zastosowania maksymalnie 6 - miesięcznej karencji w spłacie kapitału. -Karencja wliczana jest do okresu udzielenia pożyczki.
- Zdolność do spłaty pożyczki.

RODZAJ PRZYJMOWANYCH ZABEZPIECZEŃ:

Obligatoryjne:
•    weksel własny in blanco


Dodatkowe:
•    weksel poręczony przez poręczycieli
•    umowa przewłaszczenia
•    poręczenie funduszu poręczeń
•    cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych
•    umowa przelewu wierzytelności
•    hipoteka
•    inny, uzgodniony przez strony sposób.

WYSOKOŚĆ i RODZAJ POBIERANYCH OPŁAT:

•    stałe odsetki w wysokości stopy referencyjnej, której podstawą obliczenia jest tzw. stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia umowy pożyczki, określona w Komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o odpowiednią marżę,
•    oprocentowanie od 5,91%
•    prowizja w wysokości od 1% - 3% potrącana jednorazowo przy wypłacie pożyczki.
•    brak prowizji za wcześniejszą spłatę.

Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem ministra  właściwego ds. Gospodarki w ramach  polityki rządu wobec MSP i są współfinansowane ze środków publicznych.Realizacja projektu ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kapitału, wpłynąć na poprawę ich konkurencyjności oraz pobudzenie aktywności inwestycyjnej.

Oczekiwanym rezultatem pożyczek udzielanych przez KARR S.A ma być poprawa lokalnego rynku pracy oraz trwały rozwój w powiecie zgorzeleckim.


WIĘCEJ INFORMACJI www.karr.pl, tel. 75 75 27 535

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!