Artykuły
10 Lis 2017

W najbliższy wtorek, 14 listopada radni spotkają się na sesji w Ośrodku Kultury. Podejmą uchwałę dotyczącą wody i ścieków, porozmawiają o sposobach odbierania odpadów komunalnych i uchwalą nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście. Początek sesji godzina 16.30.

Pełny porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 września 2017 r., oraz XXXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 października 2017 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. za rok 2016.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. Zawidów,
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów,
c) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
d) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
6. Zapytania, wnioski i interpelacje.
7. Sprawy różne.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!